info@inwestdagen.se

Hur man förbereder sig inför en intervju

Att gå på en arbetsintervju kan göra vem som helst nervös men om man har förberett sig väl känner man sig genast lite säkrare. Här kommer tipsen som ökar chansen för att bli anställd.

Hur man förbereder sig inför en intervju

Det första intrycket

Kroppsspråket avslöjar mer än vad man kan tro och saker som att hålla ögonkontakt och ha en rak hållning utstrålarett bra självförtroende. Tänk också på ansiktsmimiken, ett leende kan göra mycket för det första intrycket. Att komma i tid är ett annat sätt att visa att man ärpålitlig och strukturerad som person. Gå gärna hemifrån extra tidigt för att minimera risken att bli försenad. Personen som väntar har avsatt dyrbar tid till att träffas och att göra sin framtida arbetsgivare irriterad redan från början genom att komma för sent är ingen höjdare. Om olyckan är framme och man trots allt blir försenad – ring och informera om detta så tidigt som möjligt. Något annat som man kan göra för att underlätta för sig själv är att förbereda sina svar noga. Vanliga frågor som varför man är intresserad av att arbeta för just detta företaget och varför man sökte denna tjänsten kommer ofta upp under intervjun. Då gäller det att kunna ge väl genomtänkta svar utan att tveka. Arbetsgivaren förutsätter också att man kan sitt eget cv väl och att man därmed är redo att svara på alla frågor som rör ens tidigare anställningar och utbildningar.

Läs på om företaget

Att läsa på om företaget för att få en bättreinblick ideras produktion, bakgrund och framtidsvisioner är aldrig fel. Dels så ger det en bättre förståelse över vad man själv kan bidra med till verksamheten, men man får också en större insikt i hur just det företaget jobbar. Om man dessutom väljer att lära sig mer om företagets starka och svaga sidor visar det att man tar sig tid att göra efterforskningar om företaget och att man tar intervjun på stort allvar. Det gör också att man själv kan ställa relevanta frågor till arbetsgivaren vilket gör att man upplevs som intresserad och insatt i verksamheten.

Läs på om företaget

Att blivit kallad till en arbetsintervju är ett stort steg. Det innebär att man har fångat arbetsgivarens intresse och att denne nu vill träffas personligen är ett gott tecken. Det är också en värdefull chans att få reda på mer information om företaget som man eventuellt ska börja arbeta för. Därför vill man givetvis också se till att man ökar sina chanser att bli anställd på alla sätt man kan. Att klä sig i enlighet med företagets dresscode är kanske insste något som kommer att vara den slutgiltiga anledningen till att man faktiskt blir anställd, men precis som med kroppsspråket sänder våra kläder ut signaler till omvärlden som gör att vi blir uppfattade på ett visst sätt.Det kan därför vara en bra idé att lägga lite extra tid på att välja ut sina kläder inför intervjun, men kom ihåg att man också ska också känna sig bekväm i dem.

Inlagd i Inwest

Comments are closed.