info@inwestdagen.se

Hur man blir chef


Hur man blir chef

På de flesta företag som idag existerar på arbetsmarknaden krävs driven personal och högt presterande chefer – det gäller att uppvisa sin bästa sida och att alltid sikta högt, vilket de flesta redan känner till. Men vad krävs egentligen för att vara den som sätter standarden, det högsta hönset på företaget och för att vara den som kompletterar och styr över resterande personal?

Att ta sig hela vägen till toppen

Oavsett bransch behövs alltid en ledare, inom såväl IT, bygg eller arkitektur. Men att ta sig hela vägen upp och bli en chef, och förhoppningsvis en bra sådan, är inget man utbildar sig till även om det finns kurser till för att förbättra sin ledarskapsförmåga och att ha en akademisk bakgrund inom branschen är en förutsättning. Forskare har dock påvisat att vissa egenskaper hos en del människor gör att just de lämpar sig bättre till att leda än andra och därför kvalificerar bättre som chefer.

Ärlig och självsäker

Vad som innefattar dessa egenskaper är subjektivt och vissa drag kan uppskattas mer beroende på bransch. Några exempel på de främsta dragen som forskare empiriskt utläst hos uppskattade chefer handlar dels om att kunna delegera – att utgå ifrån talesättet att ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”, att vara ärlig, självsäker och engagerad och på ett detaljerat och motiverat vis beskriva hur ”teamet” arbetar för en vision och att driva utvecklingen framåt har visat sig uppskattas mer än en neutral arbetsledare med litet hopp om framtiden. En inspirerande person med ett långsiktigt mål och med kreativa drömmar som visuellt och hängivet förklarar företagets mål för de anställda lyckas ofta hålla hoppet och kämpaglöden uppe på företaget. Det är viktigt att peppa och uppmuntra de anställda och ta vara på den positiva utvecklingen och anamma den för att driva företaget framåt och uppåt, utan att för den delens skull vara en pushare. Att ha humor samt kreativitet kan upplevas som en frisk fläkt i arbetsvardagens stressade schema. Även att förstå de anställda ochkunna vara avslappnad men bestämd i de mest pressade situationer upplevs som positiva egenskaper, dels för att bygga en ömsesidig tillit dels för att hålla företaget på rullande fot.

Ärlig och självsäker

Det kan vara svårt veta om sina bästa och sämsta egenskaper samt att själv uppskatta vem man är på sin arbetsplats, oftast är det många konkurrerande när en högt uppsatt position öppnas upp och att då veta om man är lämplig att söka är inte alltid det lättaste. För att stärka och peppa sig själv är det viktigt att träna på sin självkännedom, det är viktigt att känna till sina svagheter och styrkor för utvecklas. Dels för att kunna leda andra och dels för att växa som individ. Att öppet diskutera sin karriär med kollegor och arbetsledare på arbetsplatsen kan ge en snålskjuts på vägen, ingen på företaget är tankeläsare och att gissa sig till vad övriga anställda vill karriärmässigt är praktiskt omöjligt för de flesta.Viktigast av allt, enligt forskare, är att din självbild stämmer överens med hur andra ser på en som person. Kan man redan kan visualisera sig som en chef så uppfattar andra en förhoppningsvis likadant.

Inlagd i Inwest

Comments are closed.