info@inwestdagen.se

Bli Civilingenjör

Bli Civilingenjör

När man är Civilingenjör så kan man arbeta inom väldigt många olika områden men den gemensamma nämnaren är att man på något sätt arbetar med teknisk utveckling. Det man gör som ingenjör kan bland annat vara att ta fram nya produkter eller försöka få en redan existerande produkt att bli ännu bättre än vad den redan är. Det är också möjligt att arbeta med att förbättra arbetsmiljön för de som jobbar med produkten i fråga eller göra ett sätt så att produkten ska kunna bli mer miljövänlig. Som Civilingenjör är det också möjligt att jobba med inköp, försäljning, marknadsförening och logistik, möjligheterna för en Civilingenjör är många. Det är också vanligt att själva arbetet sker i projektform och ofta är det just en Civilingenjör som får vara projektledare för de olika projekten som ska genomföras. Att vara Civilingenjör handlar kort och gott om att ha mycket kunskap inom ett visst område, vanligen ett område som man är väldigt intresserad av och då vill arbeta med. När man studerar till Civilingenjör kan utbildningarna därför se lite olika ut beroende på vilken inriktning man väljer på sin utbildning.

Högskoleingenjörsutbildning eller civilingenjörsutbildning

Vill man studera till ingenjör så är det första man måste göra att välja vilken utbildning man skulle vilja gå, det finns nämligen två olika inriktningar att välja mellan vilket är högskoleingenjörsutbildningen och civilingenjörsutbildningen. Det är två ingenjörsutbildningar men det finns också mycket som skiljer utbildningar mellan så vad är egentligen skillnaden?Högskoleingenjörsutbildningen är ett program på 180 högskolepoäng och man blir färdigutbildad efter tre år. Det kommer att gå lite snabbare att utbilda sig till högskoleingenjör än till civilingenjör vilket innebär att man kommer kunna börja arbeta snabbare. En högskoleingenjör arbetar bland annat med att utveckla produkter som redan finns, hjälper helt enkelt till och försöker göra dem ännu bättre. Det är en riktigt bra utbildning och en relativt snabb väg att komma ut i arbetslivet och ha chansen att få jobba med något viktigt. Civilingenjörsutbildningen är en liten längre utbildning på 300 högskolepoäng och det tar därför fem år fören man får ta sin examen.

ingenjörsmästare

Den stora skillnaden på utbildningarna är egentligen att en Civilingenjörsutbildning är lite mer teoretisk vilket innebär att man har chansen att gå betydligt djupare in i fler ämnen än vad man kommer att få göra på en högskoleingenjörsutbildning. Som civilingenjör så får man vara med och planera hur framtidens teknik ska komma att se ut. En Civilingenjör kan arbeta som projektledare och leda grupper för att på bästa sätt kunna utveckla en framtida produkt men kan också välja att specialisera sig på ett specifikt område, exempelvis ett område som man är väldigt intresserad av och då är villig att lägga ner otroligt mycket arbete inom just det området. Vilken utbildning som passar en själv bäst beror vad det är man vill göra som ingenjör men möjligheterna att kunna skaffa ett bra jobb efter examen är stor oavsett vilken utbildning man väljer. Välj att starta eget eller jobba på stora eller mindre företag.

Inlagd i Inwest

Comments are closed.