info@inwestdagen.se

Att tänka på inför första jobbet efter högskolan

Många jobb efter högskolan finns att söka och ett av de som är lättast att få är byggingenjör när det gäller Uppsala. Läser man till psykolog på högskolan i Linköping är det också väldigt stora chanser att få jobb direkt efter skolan.

Att tänka på inför första jobbet efter högskolan

Det ges ut en rapport en gång per år där all information finns om vilka högskolor man bör gå för att ha högst chans att få jobb direkt efter högskolan. Går man igenom den noga har man stora chanser så det är verkligen något att tänka och ta fasta på. Det skiljer något mellan kvinnor och män och kvinnor har något sämre siffror i procent räknat. Det beror till största del på att män och kvinnor väljer att läsa och utbilda sig inom olika områden. Utbildningarna för ingenjörer ligger bäst till inom bygginriktning just nu. Tätt därefter kommer data och maskininriktning på civilingenjörsprogrammet. Byggprogrammet i Uppsala är ett säkert kort för att få jobb direkt efter högskolan.

De skolor som ger störst chans till jobb direkt efter högskolan är: Maskin och bygg på Chalmers, Bygg, data och kemi i Uppsala, Bygg och maskin i Linköping, Data i Luleå och Umeå. Alla som skall jobba som socionom eller psykolog skall för att vara säker gå på Linköpings universitet. Där fick nittiofem procent jobb efter sin examen år 2011. Umeå kommer strax efter och sedan Lund. Den stad som hade sämst siffror var Stockholm. Läkare får snabbare jobb om de gör sin utbildning på Karolinska institutet i Solna, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet eller Umeå universitet. Sjuksköterskor bör satsa på utbildning på högskolan i Kalmar eller på Linnéuniversitetet för att snabbare få ett jobb.

Lättast att få jobb som tandläkare

Den skola där tandläkare får lättast jobb efter utbildningen är på Malmö universitet. Jurister skall satsa på Göteborgs universitet och även ekonomer. Att tänka på när det gäller att snabbt få jobb efter högskolan är att Handelshögskolans utbildningar är mycket breda och ger mycket stor möjlighet att påverka vilket jobb man skall ha i framtiden. På Handelshögskolan är det mycket viktigt att ha regelbunden kontakt med sin alumn för högskolan. Alumn betyder lärjunge egentligen. Högskolan hjälper sina Alumner tillrätta när det gäller kontakter till att söka jobb och med många andra praktiska saker. Sedan följs alla studenter upp sedan år 2011 för att se vilket jobb de fick och vilken utbildning de gick för att få just det jobbet. Och även inom vilka branscher de jobbar inom. En utbildad ekonom kan få många olika jobb som bland annat: Fondadministratör, ekonomiassistent, affärsutvecklare, banksäljare, analytiker, manager och mycket mer.

Lättast att få jobb som tandläkare

Nyutbildad jurist

Nyutbildade jurister kan få jobb som handläggare, affärsjurist, skattehandläggare och tingsnotarie bland annat. Arbetsförmedlingen har sammanställt framtidsprognoser för en rad olika yrken och de har aktuella uppgifter om vilken utbildning man bör gå för att lättast få jobb. Att kontrollera dessa prognoser är en bra investering för alla som skall genomgå eller har genomgått en högskoleutbildning. Det är naturligtvis bra om man går efter sitt intresse, men att dubbelkolla på prognoserna gör att man tänker till lite extra så att man har störst chans att lyckas.

Inlagd i Inwest

Comments are closed.